Členství


Nestátní neziskové organizace, které mají ve svém statutu jako činnost práci s dětmi, se mohou stát členy Plzeňské krajské rady dětí a mládeže.

Členské organizace mohou využít:

 • Bezplatné úrazové připojištění
 • Výhodné pojištění odpovědnosti pro své statutární zástupce a vedoucí oddílů
 • Informační servis České rady dětí a mládeže
 • Bezplatnou stánkovou a pódiovou prezentaci na Plzeňském festivalu volného času
 • Odběr časopisu Archa
 • Účast na projektech Plzeňské krajské rady dětí a mládeže
 • prostoru Centra volného času Skupovka, Plzeň-Bory – za velmi výhodných podmínek
 • a další

Více o naší činnosti…

Pojištění:

 • Členové, účastníci a návštěvníci aktivit členských organizací Plzeňské krajské rady dětí a mládeže jsou automaticky  úrazově pojištěny v rámci společné pojistky u Generali pojišťovny a.s., jejíž jsou členy prostřednictvím členství Plzeňské krajské rady dětí a mládeže v České radě dětí a mládeže.
 • Organizace mohou využít výhodného pojištění odpovědnosti pro statutární zástupce  své organizace a vedoucí oddílů nebo táborů.
 • Připojit k pojistce se organizace mohou vždy k prvnímu měsíci následujícího měsíce.
 • Aktuální dokumenty k pojištění včetně pojistné smlouvy, formuláře a pojistných podmínek najdete na stránkách České rady dětí a mládeže.
 • Pro více informací nás neváhejte kontaktovat ZDE.

Žádost o členství v PKRDM