Držíme se kodexu!


Plzeňská krajská rada dětí a mládeže letos splnila vše, co si předsevzala a právě plánujeme mnohé do roku 2019. Pro následující rok jsou však nejdůležitější následující stavební kameny. Podrobný popis níže.

1) Podpora činnosti členských i nečlenských NNO v rozsahu dle Kodexu krajských rad

2) Mládež kraji

3) Pokračovat v budování zázemí pro fungování NNO a aktivit neorganizované mládeže

4) Organizování jednorázových akcí pro děti a mládež v plzeňském kraji

KODEX KRAJSKÝCH RAD – celé znění

Krajské rady dětí a mládeže jsou dobrovolným seskupením neziskových organizací, které pracují
s dětmi a mládeží v jednotlivých krajích České republiky.
Jako takové zastupují nezávisle a na základě principů demokracie, transparentnosti a
rovnocennosti své členské organizace na úrovni kraje a ve vztahu k Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy, České radě dětí a mládeže a dalším partnerům na místní, krajské a celostátní
úrovni.
I. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA
● krajské rady jsou spolky dle platných zákonných norem České republiky;
● krajské rady nezasahují do interních záležitostí členských organizací a nijak neovlivňují
jejich činnost;
● krajské rady jsou pro své partnery garantem správného fungování svých členských
organizací
● vnitřní chod a fungování krajských rad je ve výlučné kompetenci jednotlivých rad.
II. ČLENSTVÍ V KRAJSKÝCH RADÁCH
● členem krajské rady může být kterákoli organizace, které pracuje s dětmi a mládeží;
● členství středisek volného času, sportovních organizací a další podmínky členství jsou ve
výlučné kompetenci jednotlivých krajských rad.

III. ČLENSTVÍ VE STŘEŠNÍCH ORGANIZACÍCH
● krajské rady jsou členy České rady dětí a mládeže a svým členským organizacím
zprostředkovávají servis ČRDM;
● krajské rady aktivně vystupují v rámci regionálních mezioborových střešních organizací,
kde zastupují zájmy dětských a mládežnických organizací;

IV. ZÁKLADNÍ ČINNOST KRAJSKÝCH RAD
● krajské rady vytváří podmínky pro koexistenci a spolupráci jednotlivých členských
sdružení;
● krajské rady poskytují svým členům pravidelný informační servis;
● krajské rady zastupují členské organizace při jednání s partnery na místní, krajské i
celostátní úrovni – mezi hlavní partnery patří krajské úřady, odbor pro mládež MŠMT a
Česká rada dětí a mládeže;
● krajské rady spolupracují na projektech MŠMT a ČRDM pro svoji cílovou skupinu
(například Mládež kraji, 72 hodiny atd.)
● krajské rady poskytují svým členům odbornou a metodickou pomoc;
● krajské rady realizují aktivity vedoucí k propagaci a popularizaci volnočasových aktivit
(pravidelné zájmové činnosti, táborů atd.) – například akce pro veřejnost,
specializované webové stránky atd;
● krajské rady realizují a koordinují vzdělávací aktivity v oblasti neformálního vzdělávání
pro dobrovolníky a další vedoucí pracující s dětmi a mládeží;
● krajské rady se podílejí na tvorbě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a
případně i Místních akčních plánů ve svém regionu

V. DALŠÍ ČINNOST KRAJSKÝCH RAD
● další aktivity jsou výhradně v kompetenci jednotlivých krajských rad v závislosti na
místních podmínkách, jejich finančních a odborných možnostech

VI. PROPAGACE ČINNOSTI KRAJSKÝCH RAD
● svoji činnost krajské rady prezentují na vlastních webových stránkách;
● svoji činnost krajské rady prezentují na Facebooku a případně i dalších sociálních sítích;
● pro propagaci vlastní činnosti využívají krajské rady také kanály ČRDM (web Adam.cz a
časopis Archa)
● krajské rady prezentují svoji činnost prostřednictvím dalších kanálů ve svém regionu;
● krajské rady provozují společný web www.krajskeradymladeze.cz

Krajské rady poskytují servis v nezbytné míře také nečlenským organizacím a jsou tak v kraji
významným partnerem celého neziskového sektoru v oblasti dětí a mládeže.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *