Účastníci akce


Stánkové prezentace těchto organizací:    

Studijní centrum BASIC Plzeň, z.s.

Pomáháme dětem a studentům jakéhokoli věku, kteří mají studijní problémy a potřebují pomoc s učením (a to především s tím základním – čtení, psaní a počítání).Za dobu naší existence jsme pomohli více než 5000 dětí a studentů a spolupracujeme také s mnoha školami a dalšími
institucemi, které k nám posílají děti během školního roku i o prázdninách. V BASICu se jim dostane pomoci formou individuálního doučování, které cíleně zvládá problémy, které dítě v učivu má, a které výrazně ovlivní jeho další schopnost se učit a být ve škole aktivní. Dítě se učí studované látce
skutečně rozumět a umět ji používat v životě.Děti navíc naučíme, jak se správně učit, aby se nedostávaly do potíží, a pokud se tak přesto stane, aby si s tím uměly poradit.

2 Blízký Soused z.s.

Blízký soused, z. s. se zaměřuje na inkluzi romských dětí ze sociálně vyloučených lokalit skrze volnočasové aktivity (podíleli jsme se na metodikách na toto téma). Chodí za dětmi do ubytoven, do azylových domů, do ghet… Snaží se zaměřit na konkrétní děti, které bere do bazénu,
do zoo, na výlety… V létě organizují pobyty těchto dětí na táborech. Mají vlastní tábory i spolupracují s organizacemi, které se věnují dětem majoritní populace. Tam se snaží vždy poslat menší množství romských dětí (aby se “nadýchaly” táborové atmosféry a odnesly si pocit, že mohou být vítanou součástí naší společnosti). Snaží se navázat vztah i s příbuznými těchto dětí a sdílet s nimi své životní zkušenosti

3 Výtvarno z.s.

Při malování vypněte myšlenky, ponořte se do obrazu a relaxujte. Můžete začít kdykoliv. Nabízíme Vám vzdělání i relaxaci. Jsme zařízení, které se zabývá volnočasovými aktivitami, zejména malováním a kresbou. V Plzni fungujeme od listopadu roku 2009. Naleznete zde výtvarné kurzy pro všechny věkové skupiny: děti, studenty, dospívající, dospělé, důchodce. Pro ty, kteří s malováním chtějí v jakémkoliv věku začít nebo pro ty, kteří již něco umí. Můžete si vybrat z pravidelných celoročních kurzů nebo z
doplňkových jednorázových kurzů. Velký důraz klademe především na klienta, a proto se účastníkům věnují skuteční profesionálové v oboru.

4 SPMP ČR pobočný spolek Plzeň-město

Spolek Spolecnosti pro podporu lidi s mentalním postižením Plzeň-město vám představí jeden z projektu Happy Handicap. Členové pro vás připravili interaktivní taneční vystoupeni A-O A-O, které si můžete společně s nimi zatančit.

5 Rugby Club Plzeň, z.s.

Hlavní témata zahrnuta v programu všech věkových skupin: život v přírodě – základy táboření, poznávání přírody a její ochrana, samostatnost a soběstačnost i v obtížných situacích, práce s nářadím, s lanem a zacházení s ohněm, zdraví / první pomoc / bezpečnost – základy bezpečnosti při práci,
sportu a v přírodě; poskytování první pomoci; sebeovládání, základy zdravého života bez závislostí, kde důraz klademe na zdravý život bez alkoholismu a narkomanie, sociální oblast – základy společenského života; úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším, starším a strádajícím; odpovědnost, přátelství, úcta ke všemu živému, základní principy křesťanství – jsou realizovány skrze zlaté pravidlo Royal Rangers,
které zní: “Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně“.

6 Akademie nadání., z.s.

Hlavním posláním spolku je umožnit nadaným a dvakrát výjimečným dětem, jejich rodinám a všem zúčastněným osobám společné setkávání, vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností a informací.

7 Věra Fišerová = SkiRacio

Lyžařská škola s historií již od roku 1969 při TJ Prazdroj Plzeň. Kurzy pro děti i dospělé na lyžích
snowboardu. Dnes mají připraveno: Svezení na koních, zapůjčení lodiček na jezírku, svezení na lyžích pro nejmenší na improvizované mini sjezdovce

8 Hudební škola Boříkové, z.s.

Naším snem je vychovat si děti, které už hudbu prostě přirozeně mají rady a které se chtějí učit hrát na nástroje a zpívat a šířit hudbu do světa. Chceme naše rostoucí Boříky spojovat do kapel, které budou spolu muzicírovat i mimo Hudební školu. Chceme šířit myšlenku: Co Bořík, to muzikant – (i proto máme toto heslo na tričkách) protože každý, kdo k nám chodí je Bořík a čím více Boříků v Plzni a v Čechách, tím blíže se dostáváme zpět k původnímu heslu: “Co Čech, to muzikant” – a to je náš sen největší.

9 Edukuj, z.s.

Kdo jsme? Jsme parta (hyper)aktivních lidí, kteří mají jedno společné – nesedíme na zadku a veškerý svůj čas věnujeme tolika aktivitám, že by Vás určitě nebavilo všechen ten výčet tady poslouchat. Dnes jsme si připravili ukázku výuky první pomoci a angličtiny pro nové i věčné začátečníky.

10 BESIP

BESIP je oddělení Ministerstva dopravy ČR koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích a působení na lidského činitele. Svou činnost zaměřuje na celostátní kampaně, dopravní výchovu a rozšiřování informací o osvědčených postupech

11 Vodní záchranná služba Plzeň město

Vodní záchranná služba ČČK byla založena v roce 1968. Je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání a záchranářskému sportu. Vodní záchranná služba ČČK má v současnosti čtyři hlavní pilíře své činnosti. Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti. Zajišťování bezpečnosti v aquaparcích, bazénech a koupalištích. Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na určité typy

12 Školka v zahrádce

Nová lesní školka, otevřená 1. 9. 2018 Jedinečné zázemí – dřevostavba, která se svým tvarem přizpůsobuje okolním vzrostlým stromům, fungující po celý rok a za každého počasí! Respektujeme individuální přístup, nepodmíněnou lásku a přijetí, pobyt v přírodě, kooperaci…

13 Bampabura school

Vzdělávací centrum pro děti i dospělé v Plzni. Již od roku 2002. Za svoje přednosti považujeme: Domácí prostředí s příjemnou atmosférou. Spolupráci se zahraničními lektory. Individuální přístup. Díky malým

14 Junák, český skaut Junák – český skaut je největší organizací dětí a mládeže v Česku.

15 Fotobudka

16 Skákací hrad Zábava pro malé i velké, od půjčovny Skluzavka.cz

17 Půjčovna koloběžek Koloběhsport.cz

Jediná koloběžková speciálka na západě Čech. Máme koloběžky pro každou příležitost.

18 Tržiště volného času

Směnte festivalové groše za prima odměny.

19 Občerstvení Catering Heřman – dobroty pro malé i velké.

20 Florbal

21 Pódium Viz pódiový program.