Festival volného času


12. a 13. května, Plzeň – Chvojkovy Lomy

cropped-logo1.jpg

www.festivalvolnehocasu.cz

VIDEO Z FESTIVALU 2015ZDE.

Festival volného času je festivalem nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a přehlídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež v Plzeňském kraji. Festival byl v loňském roce pořádán PKRDM ve Chvojkových Lomech v Plzni na Slovanech. Akce se uskuteční s finanční podporou Krajského úřadu Plzeňského kraje a Městského obvodu UMO Plzeň 2.

Festival slouží pro propagaci a setkávání (navazování vazeb) nestátních neziskových organizací, které se věnují činnostem spojeným s výchovou dětí a mládeže. Zároveň je prostřednictvím jednotlivých účastníků akce z řad spolků a jiných NNO představena široká škála volnočasových aktivit, které je možno v Plzni (resp. v Plzeňském kraji) najít.

Předpokládaný počet účastníků na základě odhadu dle minulých ročníků je cca 5000 účastníků různých věkových skupin. Největší skupinu tvoří děti a mládež do 26 let, kde počet účastníků odhadujeme na cca 3000.

Přínosem pro všechny zúčastněné je nejen seznámení se s nabídkou volnočasových aktivit jako takových, ale zejména seznámení se přímo se zástupci jednotlivých pořádajících organizací. Již tradičně budou na dopolední program prvního dne pozvány mateřské školy a základní školy z Plzně.

         Bambi2014_2             Bambi2014_3

DSC01366           DSC01348           DSC01365

Fotografie z vlastních zdrojů.