Mládež kraji


 

AKTUÁLNĚ

1, Probíhají přípravy na realizaci Lampionového průvodu, který se uskuteční 7. listopadu od 16:30. Start je ve Skupovce, okruh prochází nejbližším okolím a navštěvuje místní – borské – pohádkové bytosti. Máte se na co těšit 🙂

2, Finišujeme ralizaci přístroje AED na Borech!

 

______________________________________

Jak už víte, letošní rok je náš první pro projekt Mládež v kraji. Sešlo se nám několik námětů a part, z nichž nakonec vzešli 2 skvělé nápady.

Nechceme zatím prozrazovat o co konkrétně půjde, trochu Vám alespoň napovíme. Projekt I. má pomoci lidem, kteří mají zdravotní problémy. Projekt II. má vplánu vytvoření speciálního hřiště s prvky, které je v poslední době velice populární, ale přesto v Čechách je málo kde :).

Nyní probíhají finanční rozvahy a vyjednávání na městech ohledně využití městkých pozemků. Brzy nás čeká schůzka se oběma týmy a předvedením vzájemných plánů, prezentací a realizací a worshopů v naší rodné Skupovce.

Je na co se těšit!

Bára

_______________________________________________________________________________

NOVINKA! Od ledna roku 2019 plánujeme spustit projekt Mládež kraji!

Iniciativa mládeže je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a realizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména v okolí, kde mladí lidé žijí).

VÍCE INFORMACÍ JIŽ BRZY.