Mládež kraji


AKTUÁLNĚ

Jak už víte, letošní rok je náš první pro projekt Mládež v kraji. Sešlo se nám několik námětů a part, z nichž nakonec vzešli 2 skvělé nápady.

Nechceme zatím prozrazovat o co konkrétně půjde, trochu Vám alespoň napovíme. Projekt I. má pomoci lidem, kteří mají zdravotní problémy. Projekt II. má vplánu vytvoření speciálního hřiště s prvky, které je v poslední době velice populární, ale přesto v Čechách je málo kde :).

Nyní probíhají finanční rozvahy a vyjednávání na městech ohledně využití městkých pozemků. Brzy nás čeká schůzka se oběma týmy a předvedením vzájemných plánů, prezentací a realizací a worshopů v naší rodné Skupovce.

Je na co se těšit!

Bára

____________________________________________________________________________

NOVINKA! Od ledna roku 2019 plánujeme spustit projekt Mládež kraji!

Iniciativa mládeže je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a realizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména v okolí, kde mladí lidé žijí).

VÍCE INFORMACÍ JIŽ BRZY.