Seminář Safe


Seminář o projektu SAFE, který je zaměřen na řešení problému chybějící metodiky pro realistickou evidenci a ohodnocení dobrovolnické práce ve dvou specifických typech NNO – v organizacích zaměřených na práci s dětmi a mládeží a organizacích zaměřených na péči o přírodu a ochranu životního prostředí.

PŘIJĎTE SE DOZVĚDĚT, JAKÉ PŘINESL PROJEKT VÝSLEDKY, CO SE S NIMI BUDE DÍT DÁL A JAK JE MŮŽETE VYUŽÍT I VY VE VAŠÍ NEZISKOVCE!

KDY: 8.6.2015 od 16:00

KDE: Centrum volného času SKUPOVKA

PROGRAM:

  • Dobrovolnictví v Evropě, jeho podpora a zahraniční snahy o měření.
  • Hodnota dobrovolnické práce a možnosti jejího stanovení. Metodika vytvořená Mezinárodní organizací práce ILO.
  • Představení výsledků měření dobrovolnické práce ve vybraných organizacích a jejich možného praktického využití.
  • Metodika pro stanovení efektivity NNO, prostřednictvím zjištěné hodnoty dobrovolnické práce.
  • Jak promítnout hodnotu dobrovolnické práce v účetnictví organizace?
  • Co přináší připravovaná změna zákona o dobrovolnictví?
  • Plánované šetření Českého statistického úřadu za účelem sběru dat o dobrovolnictví v ČR.
  • Další témata týkající se dobrovolnických NNO. Registrace spolků ve spolkovém rejstříku, změny ve stanovách v souvislosti s novým Občanským zákoníkem.
  • Diskuse, prostor pro dotazy.

Další informace:  Z důvodu kapacity školící místnosti je omezený počet míst pro posluchače, z tohoto důvodu prosím o potvrzení účasti co nejdříve, nejdéle však do 4.6.2015. Prosíme, aby z každé organizace přišel  1, max. 2 (u velkých organizací) zástupce/i.

Malé občerstvení zajištěno.

PŘIHLAŠTE SE ZDE …