Brožura krajský rad za rok 2023

BROŽURA KE PROHLÉDNUTÍ ZDE

Vážení přátelé,

 

i letos jsme pro Vás v rámci Komory krajských rad připravili brožuru „Krajské rady dětí a mládeže“, která Vám znovu přiblíží činnost našich organizací v jednotlivých regionech.

 

Mám radost z toho, že krajské rady působí v jedenácti krajích ČR, kde se věnují menším organizacím dětí a mládeže nebo lokálním pobočkám organizací s nadregionální působností. Doplňují tak činnost České rady dětí a mládeže s důrazem na lokální potřeby. V regionech se nachází mix různých typů organizací a jejich spojovacím prvkem je práce s dětmi a mládeží a právě krajské rady. I přes velkou pestrost a různorodost organizace v regionech díky krajským radám spolupracují a vzájemně se obohacují.

 

Činnost krajských rad je složité jednoduše popsat, protože každá z nich je specifická a vyniká v něčem jiném. Obecně bych ale jejich práci shrnul jako poradenskou a vzdělávací podporu těch, kdo mají chuť růst a rozvíjet se. Nezáleží na tom, jestli jde o zprostředkování úrazového a odpovědnostního pojištění, právní nebo dotační poradnu, pořádání vzdělávacích akcí nebo hájení zájmů vůči státní správě a samosprávě. Jde o to, že tam, kde je krajská rada, mají místní organizace k dispozici parťáka, který je nenechá ve štychu.

 

Krajské rady se sdružují v Komoře krajských rad. V rámci našich setkání se vzájemně inspirujeme a obohacujeme příklady ze života jednotlivých rad. Věřím, že stejně jako já odjíždím z každého takového setkání plný nových nápadů, odchází nadšená každá organizace ze setkání se svojí krajskou radou. Protože právě o tom je naše práce.

 

Jakub Fraj

 

Zpět do obchodu