Česko-německé fórum mládeže

Česko-německé fórum mládeže je projektem, který každým rokem umožňuje skupině 30 mladých lidí mezi 16 a 25 lety z České republiky a Německa scházet se a společně se z různých úhlů pohledu zabývat aktuálním zastřešujícím tématem a zasazovat se o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.

Zajímá tě tato problematika? Chceš vědět víc? Mrkni na webovky nebo na sociální sítě!

Co děláme a co je našim cílem?
Na našich setkáních se zabýváme různými aspekty zastřešujícího tématu, diskutujeme s pozvanými hosty, účastníme se zajímavých workshopů, společně si užíváme teambuildingových aktivit a v národnostně smíšených pracovních skupinách se zamýšlíme nad aktuálními tématy a problémy. Společně pak vymýšlíme možná řešení z pohledu mladých lidí. Našim cílem je vnášet hlas česko-německé mládeže do společenského a politického dění.

Tým PKRDM.

 

ceskoneme

Zpět do obchodu