CoMár - Cowork Martinská: Rozšiřuje své možnosti servisu pro spolky s novými prostorami na adrese Martinská

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z.s. (PKRDM), je nadšena ohlásit svůj nový krok směrem ke zlepšení svého servisu pro spolky a organizace pracující s dětmi a mládeží v Plzeňském kraji. Výsledkem této snahy je získání nových prostorů na adrese Martinská 1, Plzeň, nyní pojmenovaných jako CoMár - Cowork Martinská.

Tato nová lokalita poskytne PKRDM více místa a zlepší dostupnost pro své členské organizace, které využívají její servisní služby. Nové prostory budou sloužit jako centrum pro konzultace, workshopy, a setkání s organizátory volnočasových aktivit pro děti a mládež. Tímto krokem se PKRDM snaží ještě více podpořit a posílit volnočasové aktivity pro mladé obyvatele Plzeňského kraje.

"Toto je důležitý milník v historii naší organizace. Nové prostory nám umožní efektivnější komunikaci s našimi členskými organizacemi a poskytnou jim lepší zázemí pro rozvoj jejich projektů," říká Martina Weberová, předsedkyně PKRDM.

PKRDM plánuje slavnostní otevření nových prostor na začátku října a ráda by pozvalo všechny zájemce k návštěvě a prohlídce. Další informace o slavnostním otevření budou brzy zveřejněny na webových stránkách organizace.

Zpět do obchodu