Mládež kraji 2019

V roce 2019 jsme se rozhodli zapojit poprvé do projektu Mládež kraji. Nestihli jsme pořádně ani rozjet propagaci a už jsme nasbírali 7 projektů, přičemž 6 z nich se realizovalo. Přispěli jsem od 5 do 30 tisíc a doufáme, že v příštím roce laťku opět zvedneme. Ať už tu finanční tak i množstvím projektů. Mrkněte na 5 projektů, které se podařili a inspirujte se na příští rok:

Workshop první pomoci
“V letošním roce jsme se zúčastnili zdravotnického kurzu a rozhodli jsme se uspořádat pro veřejnost celodenní akci (workshop) s první pomocí. Vytvořili jsme letáčky a poprosili o zapůjčení prostor v CVČ Skupovka. Domluvili jsme se také se spolkem Edukuj na zapůjčení simulátorů pro resuscitaci. Akci jsme rozdělili na dopolední – teoretickou část, kdy ve Skupovce probíhali přednášky o nejčastějších úrazech dětí, dospělých, ale i seniorů – dorazilo cca 20 účastníků. Odpolední praktická část měla účast vyšší – cca 30 lidí. Připravili jsme praktické ukázky úrazů na schodech, bodnutí od včely, zlomeniny, vykloubeniny, krvácení… Účastníci byli nadšení a dostali ještě malé lékárničky. A my jsme věděli, že to mělo smysl. Děkujeme Skupovce za prostory a Edukuj za zapůjčení pomůcek a materiálu.” 

S Karkulkou do kouzelné zahrady
"24. dubna jsme uspořádali akci pro děti: s Karkulkou do Luftovky. Vyrazili jsme jako babička a Karkulka s asi 100 účastníky od volnočasového centra Skupovka po značkách a došli do kouzelné Luftovy zahrady, která je jen 1,5 km daleko. Na místě jsme pro děti a rodiče připravili oheň na opékání buřtů a drobné občerstvení a také úkoly v podobě skákání přes lano, házení balonků příšeře, vyrábění čelenek nebo skládání obrázků. Počasí se vydařilo na jedničku a celá akce byla velmi povedená. Dětem se ani při zavírání zahrady nechtělo domů :). Budeme moc rádi, pokud budeme moct akci zopakovat."

Domečky pro panenky i auta
“Rozhodli jsme se vytvořit dřevěné domečky pro panenky i auta do center pro děti. Inspirovali jsme se návody na internetu, udělali nákres, zjistili poptávku a spočítali materiál. Následně jsme se domluvili v sídle Plzeňské krajské rady dětí a mládeže, kde jsme během víkendů začali tvořit. Během práce jsme si osvojili mnoho dovedností, jako třeba 10x měř – 1x řež atp. Hotové natřené domky jsme umístili do center v Plzni a okolí. Jsme moc rádi, že jsme do projektu šli, protože vymyslet, udělat a vyúčtovat kompletně nějaký projekt jsme dělali poprvé a je to věc, kterou určitě uplatníme i v pozdějším životě. Díky.”

Klubovna pro deskovkáře
“Jsme parta kamarádů z bývalé základní školy a již několik let chodíme do hudebny ve Skupovce hrát deskové hry. Letos jsme se rozhodli, že pomůžeme toto místo zvelebit, abychom se tam cílili lépe my, ale i další děti, které zde mají zpěv. Zakoupili jsme koberec, který jsme sami položili a opravili drobné nedostatky v místnosti (zbytečné hřebíky, štukování děr, natírání). Nyní místnost voní novotou a hraje se v ní naprosto skvěle. Na počest “nové herny” jsme uspořádali oslavu a koupili jsme do Skupovky i 2 nové hry. Děkujeme.”

Úklid a zvelebení bývalé moštárny
“Na jihu Plzně se nachází bývalá moštárna plná nepořádku včetně přilehlého prostranství, který sem kdysi natahali bezdomovci. Začali jsme prořezáním náletových křovin, pokračovali jsme vyklizením prostoru, na což byl potřeba velký kontejner s následnou ekologickou likvidací, a pomalu začali zvelebovat. První část byla opravdu fyzicky náročná, ale místo velice rychle prokouklo a to nás motivovalo dále. Moštárnu jsme vybavili i rámečky, abychom ji zútulnili. Staré židle jsme získali od místních, kteří se přišli podívat, co se zde děje. Nyní, ke konci roku, kdy píšeme tuto zprávu přímo na místě, jsme na sebe opravdu pyšní. A už plánujeme, co by naše moštárna potřebovala příští rok :)”

Čajový dýchánek
“S uspořádáním nějaké akce jsme kontaktovali přímo PKRDM. Společně jsme došli k myšlence indoorové akce pro děti v podzimních měsících, kdy už není moc počasí na ven. Jedno úterní odpoledne jsme tak ve Skupovce otevřeli Čajový dýchánek s oblíbenými plyšáky dětí. Vytvořili jsme plakáty, rozvěsili je po okolí, nakoupili drobné odměny a vymysleli drobné úkoly pro děti. Dorazilo přes 50 dětí se svými rodiči. Každý dostal účastnický list a mohl si navléci své vlastní korálky. Uvařili jsme několik druhů čajů a připravili i malé šálky pro plyšáky, kterých se sešlo nespočet, což mělo velký úspěch. Příště nás musí být více, abychom stihli vyslechnout všechny příběhy dětí o jejich plyšácích :)”

www.mladezkraji.cz

tým PKRDM.

(info@pkrdm.cz)

Zpět do obchodu