Mládež kraji 2021 - spuštěno!

Máte nápad jak zlepšit své okolí, ale chybí vám finance? Je vám mezi 15 a 26 lety? Jsme tady. Vyzkoušejte si zrealizovat váš projekt od nápadu až po vyúčtování! Někdo mluví, někdo tvoří. :)

REGISTRACE NA WEBU WWW.MLADEZKRAJI.CZ

ZAMĚŘENÍ A LOKALIZACE PROJEKTŮ

 • Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.
 • Místem realizace v musí být Plzeňský kraj.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • do pátku 9. 4. 2021 – registrace nápadů prostřednictvím on-line formuláře
 • ZMĚNA: 10. 4. – 11.4. 2021 – VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ a nebo WEBINÁŘ (dle aktuální situace)
 • 14. 4. 2021 – odeslání finálních žádostí
 • 15.-16.4. 2021 – obhajoby projektů před komisemi (drobné změny možné)
 • 19.-23.4. – kontaktování odsouhlasených projektů – sepsání smlouvy
 • 26. 4. – 29. 11. 2021 – realizace projektů
 • 7. 12. 2020 – opravdu KONEČNÝ termín pro vyúčtování projektů

REALIZÁTOŘI

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou nestátní neziskové organizace ani jiné právnické osoby.

FINANČNÍ PODPORA A PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

 • Na realizaci jednoho nápadu je možné získat od 5 000,- do 40 000,- 
 • Projekt je financován 100% z přidělené dotace (finanční spoluúčast žadatele není vyžadována, nicméně je možná).
 • Případné spolufinancování není možné z rozpočtu nebo dotačních titulů MŠMT či Plzeňského kraje.
 • 70% schválené dotace je proplaceno po podpisu smlouvy, 30% po vyúčtování projektu (viz dále)

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ

 • 20. 4. 2021  – seminář bude probíhat ve Skupovce
 • Během víkendu s vámi probereme následující témata: plánování, strategický managment, grafickou podporu aj.
 • Budeme si vzájemně prezentovat své projekty a hledat mezery, tipy, triky a rady…
 • Následně vše budeme řešit přes FB skupinu, emaily, telefony atp.

Pokud by nebylo možné se sejít osobně, budeme pořádat večerní online webináře se stejným obsahem. O nic tedy nepřijdete, ale budeme doufat, že se uvidíme naživo!

PODPIS SMLOUVY A VYÚČTOVÁNÍ

 • Po schválení dotace bude se zástupce žadatele (osoba starší 18 let v týmu) podepsána smlouva o realizaci projektu (smlouva o dílo). Následně budou zaslány finanční prostředky na účet zástupce žadatele.
 • Vyúčtování projektu a závěrečná zprávy budou předloženy Plzeňské krajské rady dětí a mládeže do 7. 12. 2021. Vyúčtováním projektu se rozumí formulář závěrečné zprávy a originály účetních dokladů (paragony).

Po realizaci je nutné doložit veškeré účty včetně formuláře vyúčtování a hodnocení projektu. Po zkontrolování bude žadatelům zasláno zbylých 30% částky projektu.

www.mladezkraji.cz

Tým PKRDM

(info@pkrdm.cz)

 

Ml%C3%A1de%C5%BE-kraji-2021.jpg

Zpět do obchodu