O nás


 

 

Jsme Plzeňská krajská rada dětí a mládeže a sídlíme ve Skupově 4a v Plzni na Borech – tzv. Skupovce.


“…jsme parta lidí, kterou baví pracovat s dětmi. Z vlastních zkušeností však víme, že bez jakékoliv podpory to jde dlouhodobě stěží. Proto jsme tu my. Pomůžeme vám s dotacemi, s propagací, s úrazovým pojištěním nebo vám nabídneme prostory u nás ve Skupovce.”


V KOSTCE
Sdružujeme nestátní neziskové organizace v plzeňském kraji a pomáháme jim v rozvoji – přidejte se k nám!
Sídlíme ve Skupovce a koordinujeme zde prostory právě pro neziskové organizace.
Organizujeme Festival volného času a mnoho dalších akcí pro mládež.
Chystáme od ledna 2019 projekt Mládež kraji.

Podrobněji:

 • prezentace a zviditelnění NNO v Plzeňském kraji
 • komunikace se státní správou a samosprávou
 • financování NNO – žádosti o dotace, informační servis
 • předávání informací z ČRDM, jejímž jsme členy (jednotlivé NNO se stát členy ČRDM nemohou)
 • komunikace a předávání informací z jednání s Krajským úřadem Plzeňského kraje, Magistrátem města Plzně, jednotlivými úřady městských obvody atd.
 • organizace akce Plzeňský festival volného času – prezentace a zviditelnění NNO v Plzeňském kraji
 • zajištění činnosti Centra volného času Skupovka, Plzeň-Bory

 

Forma činnosti:

 • aktivní webové stránky a facebook, prezentace členů
 • komunikace a spolupráce s pracovníkem pověřeným KÚ PK k práci s NNO Plzeňskéhokraje
 • registrace členů na stránkách ČRDM, zajištění úrazavého pojištění zdarma, odběr novinek z ČRDM, časopis Archa
 • prostřednictvím svých členů – kroužky, kluby, příměstské tábory a jednorázové akce v Centru volného času Skupovka
 • zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase – např. školení pro hlavní vedoucí dětských táborů, kurzy od Českého červeného kříže
 • sněm PKRDM
 • kancelář PKRDM – umístěna nově ve Skupovce, zajištění chodu a správa Skupovky

Členství v PKRDM má řadu výhod a roční členský příspěvek činí 500,- Kč pro organizace do 100 členů včetně, do 500 členů včetně činí příspěvek 1.000,- Kč a pro organizace nad 500 členů pak 2.000,- Kč. Více ZDE.