Povinné údaje v rejstříku spolků

S novým občanským zákoníkem se mnoho spolků automaticky překlopilo do nového prostředí, ve kterém jiné povinné údaje, jež jsou potřeba na spolkovém rejstříku. Nové kolonky (např. předmět činnosti) ovšem zůstaly prázdné a spolky tak musí sami dané údaje doplnit. Pokud tak neučiní, mohou získat status "neaktivního spolků" a může mu tak být odepřen i přístup k bankovnímu účtu. Koukněte se tak na svou organizaci na rejstříku a zkontrolujte, zda máte vyplněné veškeré kolonky.

 • jméno
 • sídlo
 • předmět činnosti/vymezení účelu
 • právní forma právnické osoby
 • den vzniku a zániku právnické osoby
 • název statutárního orgánu
 • počet členů statutárního orgánu
 • jméno, adresa bydliště, datum narození, datum vzniku a zániku funkce statutárního orgánu
 • způsob, jak za právnickou osobu statutární orgán jedná
 • název nejvyššího orgánu
 • předmět vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána
 • je-li zřízen podle stanov kontrolní orgán, pak, počet členů, jméno, adresa, datum narození, datum vzniku a zániku funkce
 • je-li zřízena podle stanov rozhodčí komise, pak počet členů, jméno, adresa, datum narození, datum vzniku a zániku funkce
 • název, sídlo a identifikační číslo všech jeho pobočných spolků

 

Do spolkového rejstříku se o pobočném spolku zapíše také:

 • název, sídlo a IČ hlavního spolku,
 • rozsah jeho práv a povinností podle stanov hlavního spolku, jakož i rozsah ručení hlavního spolku za dluhy pobočného spolku podle stanov hlavního spolku

 

příspěvek nedělní

 

Zápis, změna nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, které provádí soud, musí být podány výlučně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (dále jen "inteligentní formuláře") na stránkách justice.cz (konkrétně: https://or.justice.cz/ias/ui/podani).

 

Zpět do obchodu