Kodex krajských rad

Krajské rady dětí a mládeže jsou dobrovolným seskupením neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží v jednotlivých krajích České republiky.

Jako takové zastupují nezávisle a na základě principů demokracie, transparentnosti a rovnocennosti své členské organizace na úrovni kraje a ve vztahu k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, České radě dětí a mládeže a dalším partnerům na místní, krajské a celostátní úrovni.

Krajské rady dětí a mládeže se v rámci České rady dětí a mládeže sdružují v Komoře krajských rad.

 1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA
  • krajské rady jsou spolky dle platných zákonných norem České republiky;
  • krajské rady nezasahují do interních záležitostí členských organizací a nijak neovlivňují jejich činnost;
  • krajské rady jsou pro své partnery garantem správného fungování svých členských organizací
  • vnitřní chod a fungování krajských rad je ve výlučné kompetenci jednotlivých rad.
 2. ČLENSTVÍ V KRAJSKÝCH RADÁCH
  • členem krajské rady může být kterákoli organizace, které pracuje s dětmi a mládeží;
  • členství středisek volného času, sportovních organizací a další podmínky členství jsou ve výlučné kompetenci jednotlivých krajských rad.
 3. ČLENSTVÍ VE STŘEŠNÍCH ORGANIZACÍCH
  • krajské rady jsou členy České rady dětí a mládeže a svým členských organizacím zprostředkují servis ČRDM;
  • krajské rady aktivně vystupují v rámci regionálních mezioborových střešních organizací, kde zastupují zájmy dětských a mládežnických organizací;
 4. ZÁKLADNÍ ČINNOST KRAJSKÝCH RAD
  • krajské rady vytváří podmínky pro koexistenci a spolupráci jednotlivých členských sdružení;
  • krajské rady poskytují svým členům pravidelný informační servis;
  • krajské rady zastupují členské organizace při jednání s partnery na místní, krajské i celostátní úrovni – mezi hlavní partnery patří krajské úřady, odbor pro mládež MŠMT a Česká rada dětí a mládeže;
  • krajské rady spolupracují na projektech MŠMT a ČRDM pro svoji sílovou skupinu (například Mládež kraji, 72 hodiny atd.)
  • krajské rady poskytují svým členům odbornou a metodickou pomoc;
  • krajské rady realizují aktivity vedoucí k propagaci a popularizaci volnočasových aktivit (pravidelné zájmové činnosti, táborů atd.) – například akce pro veřejnost, specializované webové stránky atd;
  • krajské rady realizují a koordinují vzdělávací aktivity v oblasti neformálního vzdělávání pro dobrovolníky a další vedoucí pracující s dětmi a mládeží;   
  • krajské rady se podílejí na tvorbě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a případně i Místních akčních plánů ve svém regionu
 5. DALŠÍ ČINNOST KRAJSKÝCH RAD
  • další aktivity jsou výhradně v kompetenci jednotlivých krajských rad v závislosti na místních podmínkách, jejich finančních a odborných možnostech
 6. PROPAGACE ČINNOSTI KRAJSKÝCH RAD
  • svoji činnost krajské rady prezentují na vlastních webových stránkách;
  • svoji činnost krajské rady prezentují na Facebooku a případně i dalších sociálních sítích;
  • pro propagaci vlastní činnosti využívají krajské rady také kanály ČRDM (web Adam.cz a časopis Archa)
  • krajské rady prezentují svoji činnost prostřednictvím dalších kanálů ve svém regionu;
  • krajské rady provozují společný web www.krajskeradymladeze.cz

Krajské rady poskytují servis v nezbytné míře také nečlenským organizacím a jsou tak v kraji významným partnerem celého neziskového sektoru v oblasti dětí a mládeže.

Zpět do obchodu